9 лист. 2016 р.

Телефонуйте – допоможемо

При Коростенському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діє спеціалізована служба  «Телефон Довіри». Враховуючи ті проблеми, з якими діти, підлітки та молодь стикаються кожного дня, ця спеціалізована служба для наших громадян є актуальною.
Важливість надання екстреної психологічної допомоги за будь-яких кризових станів важко переоцінити, оскільки вчасно зняті криза та емоційна напруга, як правило, запобігають у майбутньому негативним наслідкам для становлення характеру людини, її діяльності, стосунків у сім'ї тощо.
Телефонне консультування є відносно новою формою професійного психологічного обслуговування, в процесі якого людина, котра звернулася по допомогу, формує здатність вирішувати психологічні проблеми, що виникають у її житті, отримує необхідну психологічну інформацію, котра дозволяє глибше усвідомити себе та своє соціальне оточення, налагодити з ним більш гармонійні стосунки, віднайти нові переживання, сенс та цінності життя. Суть діалогового консультування полягає у тому, що людина сприймається не як об'єкт дослідження, постановки діагнозу та впливу, а як суб'єкт живого спілкування.
Телефонне консультування можна вважати елементом соціального супроводу дітей та молоді. Об'єктивна необхідність у послугах телефонних консультантів пояснюється їх професійною спроможністю стимулювати внутрішні резерви особистості щодо формування активної позиції до самовизначення, самозахисту та розв'язання наявних соціальних проблем.
В м. Коростені значний ресурс для ведення такої роботи має «Телефон Довіри»  - спеціалізована служба в складі центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що надає психологічну екстрену допомогу громадянам різних вікових категорій, і, в першу чергу, дітям та тим молодим людям, котрі перебувають у кризовому стані.       
"Телефон Довіри", що створений при Коростенському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді обслуговує всі категорії клієнтів, які звертаються за допомогою, спрямовуючи, проте, свою діяльність, перш за все, на   надання допомоги дітям та молоді, а також їхнім батькам.
Звертайтеся на  „Телефон Довіри”. Раді будемо допомогти: т.: 4-79-07, 4-23-16.
Попередня новина
Наступна новина